14989 2215 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2216 258 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2217 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2218 168 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2219 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2220 168 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2221 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2222 168 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2223 32 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2224 63 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2225 32 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2226 63 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2227 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2228 168 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2229 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2230 258 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2231 56 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2232 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2233 32 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2234 56 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2235 30 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2236 5 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2237 6 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2600 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2601 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2602 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2603 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2604 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2605 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2606 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2607 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2608 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2609 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2610 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2611 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2612 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2613 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2614 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2615 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2616 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2617 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2618 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2619 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2620 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2621 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2622 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2623 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 2624 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14989 4100 104 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2000 70 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2001 7 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2002 132 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2003 593 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2080 134 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2081 85 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2082 106 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2083 148 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2200 157 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2201 478 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2202 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2203 5,157 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2204 2 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2500 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2501 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2502 2 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2503 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2504 2 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2600 4 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2601 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 2602 6 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14990 4100 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2000 300 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2001 206 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2025 1,134 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2026 2,379 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2050 312 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2052 25 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2080 1,279 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2081 356 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2200 423 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2201 50 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2202 30 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2203 380 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2204 2,795 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2205 367 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2206 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2207 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2208 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2209 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2210 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2211 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2212 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2213 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2214 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2215 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2216 65 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2217 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2218 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2219 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2220 142 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2221 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2222 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2223 168 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2224 153 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2225 14 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2226 150 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2500 2,000 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2501 2,000 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2502 2,000 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2503 2,000 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2504 2,000 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2505 2,000 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2506 2,517 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2507 1,356 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2600 70 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2601 49 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2602 1 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2603 3 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2604 39 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2605 6 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2606 6 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2607 6 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2608 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2609 2 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2700 14 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2701 14 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2702 14 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2703 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2704 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2705 11 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2706 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2707 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2708 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2709 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2710 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2711 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2712 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2713 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2714 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2715 6 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2716 5 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2717 5 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2718 1 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2719 1 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2720 1 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2721 5 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2722 5 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2723 5 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2724 4 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2725 6 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2726 6 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2746 10 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2747 11 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2748 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2749 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2750 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2751 7 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 2752 1 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 4100 555 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 4101 554 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 4102 885 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 4103 281 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 4104 205 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14991 4105 209 Sealed Bid Oklahoma City, OK 12/14/2016
12/16/2016 04:00PM
14992 2000 247 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2001 169 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2002 107 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2200 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2201 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2202 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2203 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2204 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2205 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2206 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2207 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2208 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2209 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2210 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2211 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2212 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2213 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2214 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2215 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2216 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2217 5 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2218 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2219 2 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2500 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2501 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2600 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2601 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2602 1 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2603 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2604 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2605 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2606 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2607 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2608 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2609 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
14992 2610 3 $0.00 Oklahoma City, OK 12/15/2016
12/19/2016 04:00PM
 • Icon Legend
  • Lot Open for Bidding
  • The Sales Event has been fully lotted for preview
  • Lot has Video
  • Item Preview Arrangements / Load out and Pickup Procedures
  • Add to Watchlist
  • EUC Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • FDA Bidding Restrictions Apply. See individual Lot Detail pages for restriction information
  • Tax Exemption Form for Lot
  • Scrap sale
  • Non DLA Disposition Services property
  • Exchange Sale
  • Export Restrictions on ADPE & Electronic Test Equipment.